• publicaties

Rob de Wilde: Organisatiecultuur veranderen? Drie redenen waarom dat niet zoveel zin heeft; juli 2019.

Antonie van Nistelrooij,  Eva van der Fluit,  Rob de Wilde. “The Paradox of Programmed Dialogue in Large Group Interventions; A Social Constructionist’ Perspective. In: Challenging Organisations and Society,. 2013 Vol. 2 Involving Stakeholders to Develop Change Capacity for More Effective Collaboration and Continuous Change

Antonie van Nistelrooij, Rob de Wilde. “Participatief veranderen met het hele system”. In: Jan Lelie et al (red). Faciliteren zonder omwegen. Gelling Publishing 2013

Rob de Wilde: Verandering in een grote onderwijsorganisatie: in: Onderwijsmanagement, Plantyn uitgevers (België), februari 2013.

Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij (red). De Large Scale Intervention; werken aan verbinding en verandering met whole scale change methoden en technieken.  Kluwer 2012

Rob de Wilde (interview): Top Down werkt niet. In P&O Actueel, september 2012

Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij: “Praktijkboek Large Scale Intervention; werken aan verbinding en samenwerking met Whole Scale Change principes en technieken”. Kluwer 2012


Rob de Wilde (interview): “Zelforganisatie en participatie bij veranderprocessen als trend krijgt de komende jaren zijn beslag in organisaties” Limburgs Dagblad, juni 2011

Rob de Wilde (interview) “Pak het héle bos aan, anders verandert er niets” In: Proces & Document, september 2010, nr. 3

Rob de Wilde en Antonie van Nistelrooij: Voorbij Burgerparticipatie. In: Openbaar Bestuur, januari 2010, Kluwer.

Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde: Organisationeel leren in het perspectief van Whole Scale Change. In: M&O, maart 2010

Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde: ‘Voorbij Verandermanagement; Whole Scale Change, de wind onder de vleugels’ Kluwer, 20 september 2008

Rob de Wilde: ‘Competentiemanagement of talentontwikkeling?’ in Managementsite.nl oktober 2009.

Rob de Wilde: Leiderschap voor Whole Scale Change. In: managementsite.nl. juni 2009.

Rob de Wilde: De werkelijkheid vraagt bredere denkramen; het faciliteren van groepsprocessen, deel 1. Management Consultant augustus 2004

Rob de Wilde: Het faciliteren van groepsprocessen; nieuwe kansen voor managers en adviseurs, deel 2. Management Consultant september 2004

Rob de Wilde: Ordnung muss sein! Column naar aanleiding van het boek van Judith Mair: Uit met de Pret’ in: managementsite.nl februari 2004

Nistelrooij, R. de Wilde en M. Bakker: De Large Scale Intervention; Enkele onderzoeksbevindingen naar de toepassing van Real Time Strategic Change.  M&O, maart 2002

Rob de Wilde en Annemiek Geverink: ‘De Large Scale Intervention’.
In: Handboek Organisatie Intrumenten, 2003, Kluwer

Rob de Wilde en Annemiek Geverink: ‘Human Resources Development; heilloze en reactieve discussie’ In: Leren in Ontwikkeling, september 2001

Rob de Wilde en Annemiek Geverink (interview) ‘Eigenlijk verkopen we een zwarte doos’ door Arlette van Dort in Management Consultant Magazine, nr 4

Rob de Wilde en Annemiek Geverink. De Large Scale Intervention; Het organiseren van duurzame verandering met conferenties. Kluwer 2001

Rob de Wilde, ‘Andere manier van denken is nodig bij verandering; Principegedreven leiderschap. In: Opleiding en Ontwikkeling, tijdschrift voor Human Resources Development. Delwel, mei 1999.

Rob de Wilde en M. Kuhlmann, ‘Een verzekeringsbedrijf in verandering; een casus Consultancy in Bedrijf, in: Kluwer Bedrijfswetenschappen, augustus 1997

Rob de Wilde (interview): ‘Reorganiseren met Mach 3; Wie denkt dat reorganiseren met BPR de beste methode is, loopt hopeloos achter’. Quote, december 1996

Rob de Wilde, ‘Real Time Strategic Change, De systeem brede dialoog voor strategieontwikkeling in de Babylonische organisatie; achtergrond en toepassing. in: Handboek Effectief Opleiden. Delwel, juni 1996

Rob de Wilde, boekreview “Real Time Strategic Change; How to Involve an Entire Organisation in Fast and Far Reaching Change” Robert W. Jacobs, Berrett-Koehler, San Francisco, 1994. In: Harvard Holland Review, nr. 42

Rob de Wilde, Annemiek. Geverink, “Conferenties en organisatieverandering: Twee benaderingen”‘ In: Opleiding en Ontwikkeling, 1995

Rob de Wilde ‘Omwille van de Neuzen – Interactieve Strategische Planning, een gedeelde werkelijkheidsdefinitie ten behoeve van organisatieverandering’. In: Holland Management Review, maart 1994

Rob de Wilde ‘De Large Scale Technologie bij organisatieverandering’ In: SOVOV Magazine, juni 1993

Rob de Wilde, A. Geverink en R.W. Jacobs, ‘De Large Scale benadering, meer succes en minder frustratie; een leermodel voor organisatieverandering’. In: Gids voor personeelsmanagement 5-93

Rob de Wilde en Boudewijn. Overduin, ‘Het instituut voor Organisatie Ontwikkeling; het werk goed doen, of goed werk doen’ In: Handboek voor de opleidingspraktijk, Capita selecta. februari 1993

Rob de Wilde en Boudewijn Overduin’ De Hofleverancier in Opleidingsland’ In: Opleiding en Ontwikkeling, maart 1991

Rob de Wilde, ‘Functioneringsgesprekken in de gezondheidszorg’. In: Management Forum, april 1990

Rob de Wilde en Kees Maat, ‘Interne Communicatie bij veranderingen’, eenzijdigheid fnuikend voor succes In: Gids voor personeelsmanagement, juni, 1989