Large Scale Intervention

Wij zijn gespecialiseerd in de veranderkundige methodiek die Large Scale Intervention wordt genoemd. De werkwijze is ook bekend onder de naam Whole Scale Change. Het gaat om een aanpak die op het systeemdenken stoelt, waarbij alle betrokkenen die te maken hebben met een bepaald veranderkundig vraagstuk de verandering gezamenlijk vormgeven.

Opleidingen

Ons streven is om aan zoveel mogelijk mensen de expertise op het vlak van systemisch veranderen en participatie over te dragen. Daartoe hebben we een aantal opleidingsmogelijkheden ontwikkeld. Deze worden regelmatig parallel of na een veranderproces voor interne professionals en managers gegeven en worden toegespitst op de specifieke situatie. Open inschrijving bij voldoende deelname behoort ook tot de mogelijkheden.

Publicaties

Sinds de intrede van de Large Scale Intervention in Nederland hebben wij er veel aan gedaan om onze kennis en ervaringen te delen met geïnteresseerden.

Hierbij ziet u een overzicht van wat er gepubliceerd is door Rob de Wilde samen met enkele collega’s.

Sigma Real Time

Sigma Real Time is het adviesbureau voor het begeleiden van complexe verandertrajecten. Met een aanpak waarbij dialoog en directe participatie centraal staan. Zo maken we complexiteit inzichtelijk en vormen we een gedeeld toekomstbeeld.

Zowel organisaties in het publieke als private domein hebben de afgelopen 40 jaren gezien dat deze aanpak werkt. Zowel in het binnenland als in het buitenland.

Vraagstukken bij transities zijn divers. Leiderschap ontwikkeling, visie formulering of herstructurering zijn vaak aan de orde. Bij deze en andere uitdagingen bij veranderen adviseert en begeleidt Sigma Real Time.

De man achter het bedrijf

Rob de Wilde

Rob de Wilde is uw partner achter Sigma RT. Hij werkt samen met enkele partners (aligment.nu) en wetenschappers. Zij vormen belangrijke spelers in het veld van de moderne veranderkunde. Snel en efficiënt werken met resultaten die door alle betrokkenen gedragen zijn. De eeuwige kloof tussen strategie en operaties, tussen het management en de werkvloer en tussen afdelingen en teams wordt opgelost. Participatie en co-creatie zijn sleutelbegrippen. Rob de Wilde werkt met alle bij de verandering betrokkenen, Real Time. Rob is altijd op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied en draagt hier middels zijn publicaties aan bij.