• Large Scale Intervention

    Het vergroten van het verander- en leervermogen voor het individu en het collectief

Wij zijn gespecialiseerd in de veranderkundige methodiek die Large Scale Intervention wordt genoemd. De werkwijze is ook bekend onder de naam Whole Scale Change. Het gaat om een aanpak die op het systeemdenken stoelt, waarbij alle betrokkenen die te maken hebben met een bepaald veranderkundig vraagstuk de verandering gezamenlijk vormgeven.

Er wordt afwisselend gewerkt met kleine en (zeer) grote groepen. Wij werken met deze methodiek zo’n 25 jaar en hebben honderden organisaties geholpen met het realiseren van beoogde veranderingen. De laatste 15 jaar worden wij veel gevraagd om te begeleiden bij burger- en overheidsparticipatie, vanuit het inzicht dat de rol van (lokale) overheden en burgers verandert in het publieke domein.

Whole Scale Change

Whole Scale Change is geheel van met elkaar samenhangende bijeenkomsten met kleine en grote groepen. Vorm en inhoud van deze bijeenkomsten zijn vooraf niet bepaald, maar worden tijdens het proces vastgesteld. Het ontwikkelingsproces verloopt, en iedere stap daarbinnen wordt gezet met het continu en steeds tegelijk inachtnemen van de volgende, op het oog simpele vuistregels.