Wat is Whole Scale Change?

Whole Scale Change is geheel van met elkaar samenhangende bijeenkomsten met kleine en grote groepen. Vorm en inhoud van deze bijeenkomsten zijn vooraf niet bepaald, maar worden tijdens het proces vastgesteld. Het ontwikkelingsproces verloopt, en iedere stap daarbinnen wordt gezet met het continu en steeds tegelijk inachtnemen van de volgende, op het oog simpele vuistregels:

 • Verleden, heden en toekomst vormen samen en onlosmakelijk de organisatiewerkelijkheid
 • De organisatiewerkelijkheid is groter dan onze directe waarneming
 • Actieve participatie vergroot betrokkenheid
 • Veranderen houdt nooit op

Wanneer wordt Whole Scale Change ingezet?

Whole Scale Change wordt ingezet in organisaties als het antwoord op de volgende drie vragen bevestigend is:

 • Is er een vraagstuk waarop het mogelijke antwoord consequenties heeft voor (nagenoeg) alle betrokkenen bij de organisatie, hun werk of activiteiten en de wijze waarop hun werk of activiteiten zijn georganiseerd?
 • Is adequaat antwoorden op het vraagstuk van vitaal belang voor de organisatie?
 • Is de top van de organisatie bereid zich door participatie van allerlei betrokkenen te laten beïnvloeden, sturen of leiden?

Wat wordt met Whole Scale Change bewerkstelligd?

Whole Scale Change zorgt ervoor dat zoveel mogelijk van de betrokkenen in en bij een organisatie het veranderingsproces voeden en vormgeven en daarmee dus dragen en ondersteunen.

De betrokkenen…

 • …leren de organisatie in totaliteit zien en kennen, inclusief de samenhangen, relaties en verschillen die tussen onderdelen en met de omgeving bestaan;
 • …creëren een gezamenlijk gedeelde organisatiewerkelijkheid over het heden, verleden en de toekomst van de organisatie dat als richtsnoer dient voor strategische beslissingen;
 • …(onder)kennen de impact van (hun) besluiten en handelingen op de organisatie en / of haar verschillende onderdelen en de omgeving;
 • …komen tot doelgerichte, uitgelijnde en op elkaar afgestemde acties.

Verandermanagement

Steeds meer organisaties betrekken medewerkers actief bij veranderingen. Organisatieverandering is geen kwestie van gewoon een andere zender opzetten. Het uitsluitend van bovenaf opleggen van koers, beleid en implementatie sorteert maar zelden veel effect op de werkvloer, zo is genoegzaam bekend.